Stipendiat 2023

Ida Ränzlöv

2023 års Birgit Nilsson Stipendium tilldelades den svenska mezzosopranen Ida Ränzlöv, som den 11 augusti mottog 200 000 kronor vid en konsert i Västra Karups kyrka som en del av firandet av Birgit Nilsson-dagarna.

Stipendium

Ett stipendium för unga lovande sångare

Under hela sin karriär kände Birgit Nilsson ett personligt ansvar för operakonstens framtid och med ett stipendium i hennes namn önskade hon bidra till att stötta nästa generation unga svenska sångare.

Birgits Tosca-gästspel på Malmö Opera 1969 lade grunden till ett stipendium som samma år instiftades till minne av hennes sånglärare Ragnar Blennow (1893–1969). Första gången som stipendiet delades ut var 1973.

Från 1984 till 2002 ägde utdelningen nästan alltid rum i Västra Karups kyrka.

Birgit Nilsson Stipendium for young singers
Stipendiemottagarna

Stipendiaterna

Den sista stipendiaten som fick ta emot priset ur Birgits hand var mezzosopranen Susanne Resmark 2002. Efter Birgit Nilssons död 2005 återupptogs utdelningen i samband med en minneskonsert 2006.

Birgit Nilsson Stipendium tillkännages den 17 maj – sångerskans födelsedag – och utdelning med konsert äger rum i Västra Karups kyrka under de årliga Birgit Nilsson-dagarna i augusti.

Birgit Nilsson-stipendiet är idag på 200 000 kronor.