En hyllning till sångare, musiker och institutioner

Birgit Nilsson Prize delas ut ungefär vart tredje år och hyllar aktiva sångare, musiker och institutioner som har gjort stora avtryck inom den klassiska musiken.

Den femte mottagaren av Birgit Nilsson Prize, Yo-Yo Ma, tillkännagavs den 17 maj 2022 – på Birgit Nilssons födelsedag – och pristagaren mottog sitt pris i Stockholm den 18 oktober samma år.

Bakgrund

Som blivande ung sångerska mötte Birgit Nilsson på många svårigheter, något som få människor kände till. Det var tack vare hennes uppriktighet och målmedvetenhet hon kunde undvika de fallgropar som många av hennes kollegor hamnade i – i synnerhet frestelsen att acceptera olämpliga roller för tidigt i karriären. Även när hon nådde toppen av sin karriär glömde hon aldrig principen hon lärde sig från tidig ålder: “Jag har alltid försökt komma ihåg vad min mamma brukade säga:  Håll dig nära jorden, så gör det inte så ont när du faller. ”

Genom att betona vikten av att planera, upprätthålla och målmedvetet arbeta för att långsiktigt nå sin fulla potential ville Birgit Nilsson inspirera sångare i början av sin karriär. År 1969 skapade hon ett stipendium för begåvade unga sångare i Sverige och 1981-1991 gav hon årliga Master Classes på Manhattan School of Music, där hon också etablerade ett stipendium.

Mot slutet av sin långa och framstående karriär föddes idén till ett internationellt pris för att hedra väl etablerade artister för deras viktiga insatser inom den klassiska musiken. Hon skapade förutsättningarna för priset på 1 miljon dollar genom att investera sina finansiella tillgångar i en stiftelse, grundad för detta syfte.

Första priset

Det var Birgit Nilsson själv som fastställde kriterierna för priset och även hon som personligen valde Plácido Domingo som första mottagare.

Hon skrev namnet på ett papper som förseglades i ett kuvert som inte öppnades förrän tre år efter hennes död. Domingo fick priset 2009 vid en rörande prisutdelning på Kungliga Operan i Stockholm, samma scen där Birgit Nilsson inledde sin operakarriär mer än ett halvt sekel tidigare.

Efterföljande mottagare

Efterföljande mottagare har arbetats fram av en internationell, rådgivande priskommitté under ledning av stiftelsens ordförande och därefter fastställda av styrelsen.

2011 mottog Riccardo Muti priset, följt av Wienerfilharmonikerna 2014. 2018, året som firade Birgit Nilssons 100-årsjubileum, tilldelades priset den svenska dramatiska sopranen, Nina Stemme. 2022 års mottagare är cellisten Yo-Yo Ma.

År 2019 överfördes Birgit Nilsson Foundation till Sverige under Kungl. Musikaliska Akademiens beskydd och döptes om till Birgit Nilsson Stiftelsen. 2022-års prisceremoni äger rum på Konserthuset Stockholm den 18 oktober.

Kriterier för priset

Priset kan delas mellan två mottagare. Det får aldrig tilldelas två gånger till samma person eller institution.

Obligatoriska kriterier

Oklanderlig musikalitet och uttrycksfullhet, utsökt tolkningsförmåga, en otvetydig strävan att först och främst följa kompositören och när det gäller sångare: röstens kvalitet och skönhet. Priset kan tilldelas någon med exceptionell karriär, helst över två årtionden eller mer med högsta internationella erkännande, distinkt utförande, stilutmärkande scennärvaro och gestaltningsförmåga samt genomgående professionalitet när det gäller att hålla avtal och andra åtaganden.

Önskvärda kriterier

Ett aktivt intresse för unga artister, och en vilja att dela med sig av värdefull yrkeserfarenhet genom Master Classes, utbildning och handledning samt engagemang i allmänna humanitära frågor, dock inte av politisk karaktär.

Birgit Nilsson Stiftelsen ansvarar för Birgit Nilsson Prize

1989 skapade Birgit själv Birgit Nilsson Foundation. Ansvaret för stiftelsen anförtroddes hennes långvariga vän, Rutbert Reisch. Som ordförande i Birgit Nilsson Foundation fram till 2018, ledde professor Reisch organiseringen av de fyra första prisceremonier liksom ansvarade för investeringsportföljen tillsammans med styrelsen. I samband med Birgit Nilssons 100-årsdag och jubileumsåret 2018 kurerade han också tre stora produktioner; en minnesbok utgiven på Verlag für moderne Kunst; en dokumentärfilm släppt på DVD av C major entertainment and broadcast internationally, samt en CD-box med 31 liveföreställningar på Sony Classical.

I samband med Birgit Nilssons 100-årsjubileum överfördes Birgit Nilsson Foundation till Sverige och Kungl. Musikaliska Akademiens beskydd. I enlighet med svensk praxis döptes stiftelsen om till Birgit Nilsson Stiftelsen med Akademiens preses, Susanne Rydén, som ny ordförande. Den nya styrelsen är tacksam över att professor Reisch med sin mångåriga erfarenhet fortsätter i styrelsen.

Kungl. Musikaliska Akademien grundades 1771 och har till ändamål att främja tonkonsten och musiklivet. Den skall därvid följa utvecklingen inom det svenska och internationella musiklivet, ta initiativ för att gagna musikkulturen samt på musikens skilda områden stödja utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Birgit Nilsson invaldes som ledamot i Kungl. Musikaliska Akademien 1960 och var under hela sitt liv aktiv i arbete med att stötta nästa generations sångare.

”Jag är oerhört glad och hedrad över att Birgit Nilsson Stiftelsen nu överförts till Sverige. Genom stiftelsen får vi en unik möjlighet att skapa en nära relation med Birgit Nilssons arv och därigenom stötta det svenska musiklivet. Det är vår ambition att vara ett stöd för den klassiska musiken såväl nationellt som internationellt.”

Susanne Rydén, preses för Kungl. Musikaliska Akademien.

Birgit Nilsson Stiftelsens styrelse

 • Susanne Rydén, styrelseordförande och preses Kungl. Musikaliska Akademien 
 • Staffan Thorslund, skattejurist
 • Bengt Hall, vice ordförande, t.f. chef Malmö Opera, och f.d. chef Kungliga Operan i Stockholm 
 • Fredrik Wetterqvist, ständig sekreterare Kungl. Musikaliska Akademien

Rådgivande priskommitté

Birgit Nilsson valde den första prismottagaren. Sedan 2011 har varje efterföljande mottagare föreslagits av en internationell rådgivande priskommitté tillsammans med stiftelsens ordförande och därefter fastställts av styrelsen för Birgit Nilsson Stiftelsen.

Sedan 2019 består priskommittén av:

 • Susanne Rydén, ordförande Birgit Nilsson Stiftelsen
 • John Allison, Opera Magazine och kritiker vid Daily Telegraph (UK)
 • Manuel Brug, kritiker Die Welt (Tyskland)
 • Stefan Forsberg, Chef och konstnärlig ledare Kungliga Filharmonikerna
 • Ara Guzelimian, Dean and Provost, Juilliard School of Music (USA)
 • Elaine Padmore, konsult, broadcaster, författare och f.d operachef vid Royal Opera House, Covent Garden (UK)

Mellan 2011 och 2018 bestod den rådgivande panelen av:

 • Rutbert Reisch, ordförande Birgit Nilsson Foundation
 • Rupert Christiansen, Operakritiker vid Daily Telegraph och Member of the Editorial Board of Opera Magazine (UK)
 • Bengt Hall, f.d. chef Malmö Opera, och f.d. chef Kungliga Operan i Stockholm 
 • Clemens Hellsberg, President Vienna Philharmonic (Österrike)
 • Speight Jenkins, f.d. General Director Seattle Opera (USA)
 • Eva Wagner-Pasquier, Co-Director Bayreuth Festival (Tyskland)

  NB: Clemens Hellsberg avgick från kommittén 2014 

Birgit Nilsson Prize statue statyett

Statyn

Prisstatyn skapades av Gustav och Ulla Kraitz, två kända svenska konstnärer med en stark internationell närvaro. Statyn modellerades efter Birgit Nilssons framträdanden som Isolde i den nya produktionen av “Tristan och Isolde” av August Everding vid Wiener Staatsoper med premiär den 17 december 1967 och vid Metropolitan Opera i New York, premiär den 18 november 1971.

Tekniska detaljer:
Material: massiv mässing (polerad)
Vikt: 3,12 kg
Höjd: 30 cm