Birgit Nilsson Master Class
Master Class

Undervisning på högsta nivå

Birgit Nilsson Master Class arrangeras varje augusti i anslutning till Birgit Nilsson-dagarna i Båstad. Undervisningen är begränsad till 8 deltagare och leds under fem dagar av en utvald internationellt erkänd sångerska. Allt avslutas sedan med en konsert. Birgit Nilsson Master Class arrangeras i samarbete med Birgit Nilsson Sällskapet och Birgit Nilsson Museum.

2023 års deltagare

Så här ansöker du
till Master Class

Ansökningstiden till Birgit Nilsson Master Class  2023 avslutas den 15 april och i slutet av maj offentliggörs namnen på de 8 antagna sångarna.

Birgit Nilsson Master Class landing page
Master Class 2023

Master Class

Den 6-9 augusti är det dags för Birgit Nilsson Master Class för nya lovande sångare. Arbetet mynnar ut i en konsert den 10 augusti. Biljetter till avslutningskonsert samt åhörarplatser vid undervisning säljs genom juliusbiljettservice.se