Stiftelsen för Birgit Nilssons Stipendiefond

Birgit Nilsson var hedersordförande i styrelsen fram tills hon gick bort år 2005. Ordförande i styrelsen vid grundandet var filosofie licentiat Sten Broman och  övriga ledamöter var hovsångaren Sigurd Björling, professor Uno Ebrelius och dåvarande teaterchefen vid Malmö Stadsteater Gösta Folke.

Vid Sten Bromans död efterträddes han av generalkonsul Olof Sjöström, som lämnade över till nuvarande ordförande Bengt Hall, tillförordnad VD för Malmö Opera. Den övriga styrelsen består av Karin Hjalmers, Elisabeth Boström och Gunnar Bohlin.