Du visar för närvarande Unik inspelning med Birgit Nilsson

Unik inspelning med Birgit Nilsson

Birgit tillfrågades ofta om sin debut och ibland om sina första inspelningar och hon berättade då ofta om dirigenterna Tor Mann och Sixten Ehrling men nämnde också sina allra första inspelningar på lackskivor gjorda i Göteborg. Dessa återfanns 2019 i Svenstad men var i så dåligt skick att de betraktades som förstörda.

Emellertid fanns ett team på Institut national de l’audiovisuel (INA) i Paris som sysslade med forskning just kring tidiga inspelningar på skivor som riskerade att förloras. De lyckades återskapa ljudet så att man kunde höra Birgit sjunga för allra första gången. En lackskiva med Birgits mor Justina återfanns också och hennes sång kan besökare höra i familjens vardagsrum i Svenstad, idag Birgit Nilsson Museum.

”A first and last with Birgit Nilsson” syftar på att denna, hennes första inspelning, blev hennes sista professionella framträdande på  Metropolitan Operan i New York 1983 där hon hyllade deras första primadonna Christina Nilsson.

Text: Gary Nilsson