Du visar för närvarande Lars H Ericson till minne

Lars H Ericson till minne

”Vår varmt avhållne ordförande och hedersordförande Lars H Ericson har lämnat oss i stor saknad.

Tack vare Lars djupa och innerliga engagemang har museet kunnat utvecklas till ett levande kulturcentrum med Birgit i fokus där verksamheten

idag utgör en inspirationskälla för kommande generationer.

Tack Lars!”  

Bengt Hall, ordförande

Göran Larsson, vice ordförande 

Gitte Lindström Harmark, VD 

Foto: Dalmas AB, Falun