Birgit Nilsson Sällskapet

En viktig vänförening

Vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet vill bevara minnet av en av den moderna operahistoriens största och mest beundrade operastämmor och bidra till att Birgit Nilssons unika sångargärning hålls levande.

Birgit Nilsson Sällskapet verkar även för att bringa ytterligare kunskap om hennes insatser för operasångens utveckling.

Bildades 2010

Birgit Nilsson Sällskapet bildades i samband med invigningen av Birgit Nilsson Museum i Svenstad 23 maj 2010. Initiativet kom från Bengt Hall, Malmö Operas teaterchef och ordförande i Birgit Nilssons stipendiefond samt Ingemar Olander, ordförande i OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne).

Syftet är att vara en engagerad och livfull förening och alla medlemmar är välkomna att komma in med synpunkter och idéer.

Musik & Möten

Sommararrangemang på Birgit Nilsson Museum

Varje sommar arrangerar Birgit Nilsson Sällskapet en serie Musik & Möten i samarbete med och på Birgit Nilsson Museum.

Årets program

För att läsa mer om årets inplanerade Musik & Möten läs här på Birgitnilssonsällskapets hemsida. 

Förmånligt att vara medlem

Som medlem i Vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet ges du förmånliga erbjudanden på Birgit Nilsson Museum.
Se erbjudanden och rabatterade priser. Visa ditt medlemskort på Birgit Nilsson Museum för att ta del av erbjudanden. 

Avgift

Medlemsavgiften är 250 kr. per person eller 400 kr. för 2 personer i samma hushåll.

OBS! – en extra avgift om 40 kr tillkommer fr.o.m. kalenderåret 2016, för de som önskar få våra utskick via post i papperskopior. Detta p.g.a. väsentligt fördyrade portokostnader, tryckkostnader, kuvertkostnader m.m.

Så betalar du in

Medlemsavgiften sätts in på vårt bankgiro: 624-2457.

Vid betalning från utländskt bankkonto, betalas medlemsavgiften till: Swift/BIC: HANDSESS IBAN (Internationellt kontonummer): SE836000 0000 0007 2612 3102

Obs! Glöm inte att ange namn och adress vid inbetalningen, samt om möjligt även e-postadress. 

Er e-postadress – om sådan finnes – mottages tacksamt, detta för att underlätta utskick av information och medlemsbrev.

Hör gärna av dig

Postadress:
Birgit Nilsson Sällskapet, Attn: Claes Remminger
Karl X Gustavs gata 66
254 40 HELSINGBORG

Hemsida: https://birgitnilssonsociety.com
E-post: bnsallskapet@birgitnilsson.com