Du visar för närvarande Arkiv Birgit Nilsson

Arkiv Birgit Nilsson

Vid Birgit Nilssons bortgång 2005 fanns hennes efterlämnade arkiv och samlingar förvarade dels i deras hem i Färlöv utanför Kristianstad, dels i hennes föräldrahem i Svenstad på Bjärehalvön. De delar som förvarades i Färlöv överlämnades till Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm medan de övriga finns kvar i Skåne.

Detta innebär att arkivbeståndet är splittrat samt att de båda bestånden är delvis överlappande då samma typ av handlingar kan återfinnas i båda arkivbestånden. Här ges en kortfattad översikt över innehållet i bestånden och hur de är tillgängliga.

Birgit Nilssons arkiv på KB (213 voymer)

www.kb.se , sök på personarkiv:

 • Brev till Birgit Nilsson ordnade efter avsändare i kategorierna: från familj, släkt och personliga vänner, brev rörande engagemang och framträdanden samt beundrarbrev. Brevskrivarregister är ännu inte upprättat.
 • Brev från Birgit Nilsson
 • Manuskript, bland annat till memoarer
 • Kontrakt, hedersledamotskap, diplom, adressböcker och andra personliga handlingar.
 • Material rörande framträdanden och skivinspelningar
 • Musikalier bestående av noter med anteckningar och markeringar som använts vid repetitioner (11 volymer)
 • Tryck, program, svenska och utländska musiktidskrifter
 • Pressklipp (34 volymer) ur svenska och utländska tidningar
 • Fotografier (60 volymer) från föreställningar, porträtt med mera.
 • Föremål, bland annat konstnärliga avbildningar av Birgit Nilsson
 • Ljudband (250 stycken) förvarade i KB:s digitala samlingar
 • Det finns även handlingar relaterade till Birgit Nilsson som ingår i andra arkiv på KB

Birgit Nilssons arkiv på Birgit Nilsson Museum i Svenstad, Båstad:

 • Handlingar rörande Svenstad (gård och släkt) 1834–1987
 • Justina och Nils Svensson (föräldrar) – diverse handlingar
 • Folkskolan 1925–1933
 • Konfirmation 1933
 • Västkustens Ungdomsskola, Ljungskile 1940
 • Kungl. Musikhögskolan 1941–1946
 • Brev till och från Birgit Nilsson 1937–1996 (häri även kopior av brev som förvaras på KB.
 • Telegram till Birgit Nilsson 1938–1988
 • Vykort till fadern Nils Svensson från Birgit Nilsson
 • Inbjudningar med mera 1948–1993
 • Utmärkelser
 • Diverse kontrakt och royalty med mera cirka 1960 – cirka 1980
 • Diverse handlingar
 • Manuskript — Mina minnesbilder och La Nilsson
 • Pressklipp
 • Musikalier (klaverutdrag, partitur med mera
 • Program 1944–2005
 • Tidskrifter, musik
 • Tidskrifter, svensk veckopress
 • Tidskrifter, diverse
 • Löpsedlar- affischer
 • Dagstidningar
 • Diverse tryck
 • Kungliga Musikaliska Akademien – årsskrifter, matriklar
 • Handlingar med anknytning till kungafamiljen med mera.
 • Beundraralbum 1946–2000
 • Foton från privatlivet och från framträdanden
 • Till museet överlämnade tryck och handlingar

Det finns även ett omfattande bibliotek med litteratur kring musik och opera

För frågor och information kring arkivet i Svenstad, kontakta museistyrelsens vice ordförande Göran Larsson på goran.larsson@birgitnilsson.com