Så ansöker du till Master Class

Välkommen att ansöka till

BIRGIT NILSSON MASTER CLASS

Birgit Nilsson-salen, Kulturhuset Ravinen

6–11 augusti 2022

I anslutning till Birgit Nilsson-dagarna 2022 arrangeras Birgit Nilsson Master Class för sångare den 6 – 11 augusti med hovsångerskan Hillevi Martinpelto i samarbete med pianisten Elisabeth Boström och assisterande pianisten Jacob Lidåkra. Undervisningen inriktas på operaarior och romanser och avslutas med konsert den 11 augusti. Allt äger rum i Birgit Nilsson-salen, Kulturhuset Ravinen i Norrviken. 

Lördagen den 6 augusti kl.14.00 välkomnas kursdeltagarna till Birgit Nilsson Museum för besök i utställning och boningshus. Besöket avslutas kl.18.00 med middag i Stallkaféet. 

Plats: Birgit Nilsson-salen, Ravinen, Kattviksvägen 231, 269 91 Båstad

Datum: Den 7 – 11 augusti. Ankomst 6 augusti. Avslutningskonsert den 11 augusti. Kan komma att live-streamas. 

Kursledare: Hillevi Martinpelto, sopran

Pianist: Elisabeth Boström

Ass. pianist: Jacob Lidåkra 

Ansökan: Sänd en kort beskrivning av dig själv, dina meriter och sångprov på en operaaria och en romans samt en prel. repertoarlista för master class till bnsallskapet@birgitnilsson.com 

Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 15 april. 

Beslut om antagning meddelas den 1 maj. 

Målgrupp: Professionella sångare samt sångare som avslutar utbildning vid musik/operahögskola eller motsvarande. Kursen är begränsad till 8 deltagare. 

Kursavgift: 10 000 SEK. I kursavgiften ingår frukost och lunch samt logi i enkelrum den 6 – 12 augusti på Apelrydsskolan, Båstad 

Vid bekräftelse av deltagande inbetalas 2 000 SEK som delbetalning senast den 15 maj. Återbetalas ej. Resterande avgift betalas senast den 15 juni.

Språk: Undervisningen sker på svenska/engelska

Åhörare: Den 8 – 10 augusti 

Stipendium: Adresslista till stipendiumfonder

Ett arrangemang i samarbete mellan Birgit Nilsson Sällskapet och Birgit Nilsson Museum

Birgit Nilsson Museum, Birgit Nilssons väg 27, 269 91 Båstad

Varmt välkommen att ansöka!