Du visar för närvarande Elisabeth Boström – ny VD för Birgit Nilsson Museum

Elisabeth Boström – ny VD för Birgit Nilsson Museum


Från och med månadsskiftet september-oktober tillträder pianisten Elisabeth Boström som VD för Birgit Nilsson Museum i Svenstad på Bjärehalvön. 

Elisabeth tar vid efter Gitte Lindström Harmark som går i pension som VD för museet på den gård där Birgit Nilsson växte upp och ofta återvände till. 

”Jag gläds över förtroendet att få vidareutveckla det fantastiska arbete som redan görs på muséet. Att Birgit var en stor ambassadör för såväl Sverige som sin hembygd innebär självklart en stor inspiration för mig i min nya roll”, säger Elisabeth Boström.

”Det är med stor glädje jag hälsar Elisabeth Boström välkommen till Birgit Nilsson Museum. Jag är tryggt förvissad om att vårt arbete för att skapa ett levande museum, med Birgit som ledstjärna, kommer att förvaltas på allra bästa sätt genom Elisabeth!”, säger Gitte Lindström Harmark.

”Gitte har lagt ned ett fantastiskt arbete för att etablera detta sångarmuseum, som saknar motstycke i världen. Styrelsen är övertygad om att Elisabeth Boström med sin breda kompetens kommer att förvalta och vidareutveckla museet i Birgits anda”, säger Bengt Hall, ordförande i styrelsen Birgit Nilssons Minne AB

Elisabeth Boström arbetar idag som Casting Director på Malmö Opera samt ansvarar för Malmö Opera Academy, den två-åriga masterutbildning för operasångare och repetitörer som Malmö Opera sedan 2016 bedriver i samarbete med Musikhögskolan i Malmö. Elisabeth har varit en regelbunden gäst vid Birgit Nilsson-dagarna.


Hennes frilans-karriär har inneburit turnéer i USA, Mellanöstern och Europa. Hon har återkommande medverkat i radio och TV, på ett flertal inspelningar samt streamade konserter. 

Presskontakt 

Torbjörn Eriksson  070- 634 43 53  

Foto: Jonas Persson